DESCHIDEREA MARELUI ȘANTIER

 

 

-Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” și a fost lumină- Gen. 1:3

DESCHIDEREA MARELUI ȘANTIER

 

                   Dacă am sta pentru câteva secunde și am încerca să redăm în imagini acel moment în care Dumnezeu a poruncit „să fie lumină!”…

           Într-un întuneric dens și fără licăritul unei luminițe cât de plăpânde, undeva în abisurile depărtate și vaste ale universului,  a unor lumi latente și a unor stări de neconceput pentru mintea omenească... Duhul lui Dumnezeu era prezent în pustietatea și goliciunea pământului.

      Nu putea nimic să existe fără de lumina lui Dumnezeu, era imposibilă apariția vreunei organizări, era imposibil desfășurarea unei creații, era imposibilă dezvoltarea vreunei specii de pe pământ, era imposibil ca vietățile din oceane și din întregimile pădurii să apară: era doar întuneric.

      Totul a început atunci când Dumnezeu a zis: „să fie lumină!”

      Nu știm care au fost manifestările vizibile de atunci dar știm că lumina a apărut. Să fi apărut lumina cu repeziciunea unui fulger? Să fi venit sub forma unui răsărit sublim de soare? Nu știm, dar lumina a apărut și datorită luminii existența lumii a început să ia contur.

      După câteva mii de ani de la creație, într-un altfel de „șantier”, în deschiderea „șantierului de reabilitare” a omenirii decăzută, Dumnezeu „poruncește” din nou să fie lumină. Dacă prima dată era vorba de un întuneric și un haos la nivel de materie, de data aceasta întunericul și haosul ce domnea prin el era legat de nivelul spiritului, lumea nevăzută dar prezentă în toți oamenii: păcatul. Și pentru acest întuneric, Lumina a venit să lumineze. Pe această Lumină întunericul nu a putut-o birui, această Lumină este viața oamenilor, Lumina aceasta este esența creștinismului și a Bisericii lui Hristos de pe pământ.

        Dați slavă lui Dumnezeu pentru începerea acestei minunate lucrări de Har din inimile voastre și binecuvântați pe Isus Hristos, ce este Lumina din Lumină.

 

        De aceea zice: „Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina!” – Efeseni 5:14

© 2017 Biserica Penticostala Peniel Roman.